• Alt Geçit ve Menfez Kalıp Sistemleri

  Alt Geçit ve Menfez Kalıp Sistemleri

  • Alt yapı inşaatları kapsamında yeralan box menfez yapıları, tünel inşaatları, altgeçit inşaatları ,özel amaçlı yer altı tesisleri, köprüler, her türlü endüstriyel yapı, arıtma tesisleri, liman inşaatları, hidroelektrik ve termik santraller, baraj inşaatları ve sulama projelerinde başarıyla kullanılmaktadır.

  • Teknik-el kalıp sistemleri, kullanıldıkları şantiyenin mobilizasyon imkanlarına göre modüler tip veya ağır hizmet tipinde ve bunlarda sökülür takılır veya yürür tip olarak projesine ve talebe göre tasarlanır ve üretilir.Böylece büyük işgücü ve zaman tasarrufu sağlanır. 

  • Vinç tahsis edilmeyen ve yatırım maliyetinin ekonomik olması istenen şantiyeler için box menfez kalıplarında Teknik-el modüler çelik kalıp panoları ile dizayn edilen çözümler uygulanmaktadır. Sistemde perdeler önceden kalıplanarak dökülebildiği gibi, tabliye kalıpları ile komple dökümler de yapılmaktadır. Dikey taşıyıcı olarak teleskobik direkler veya taşıyıcı iskeleler kullanılabilir.

  • Vinç imkanı olan şantiyeler için alt geçit yaklaşım perdeleri Teknik-el ağır hizmet tipi kalıp sistemleri ile tek yüzlü veya çift yüzlü uygulamaya imkan verecek şekilde proje gereklerine göre dizayn edilip üretilmektedir.

  • Karayolu ve demiryolu tünelleri ile akarsu sevk tünellerinin kaplama betonlarında kullanılan kalıp sistemleri, her büyüklükteki proje kesit ölçülerine uygun olarak yürür tipte dizayn edilir. Kalıbın tünel içinde devri sırasındaki alçalma ve doğrultusunda mekanik veya hidrolik operasyonlu gerçekleştirilir.  Bültenimize Abone Olun